IJSBA PRAVIDLA FREESTYLOVÉHO ZÁVODU

   

 

  • Jezdec je hodnocen 3. až 7. osobami, které hodnotí jeho výkon na stupnici 1 až 10, přičemž 10 je nejlepší známka. Časový limit rutiny je 2 minuty. Jiný časový limit je přípustný, ale musí být schválen IJSBA a oznámen závodníkům během schůze jezdců před závodem.
  • Prvky, triky nebo akrobacie, které mohou způsobit nebezpečí jezdci, divákům a nebo pořadatelům, musí být předem odsouhlasené ředitelem závodu.
  • Pouze jeden závodník na vodní skútr během závodu. Během závodu je dále povoleno startovat jezdci pouze na jednom homologovaném vodním skútru. Freestylový jezdci mohou soutěžit na vodních skútrech kategorií: Stock, Limited, Superstock a jinak modifikovaných strojích.
  • Jezdci soutěžící ve Freestylu mohou losovat o startovací pořadí v závodu.
  • Každý freestylový jezdec musí signalizovat začátek své rutiny mávnutím ruky nad svojí hlavou.
  • Freestylová rutina s obtížnějšími prvky a minimálním množstvím chyb bude bodována výše než li rutina s méně obtížnými prvky a pár chybami nebo úplně bez nich.
  • Každý freestylový jezdec by měl ukončit svou rutinu co nejblíže časovému limitu.
  • Frestylová rutina kratší než li 1 minuta bude ohodnocena skórem 0.
  • Pokud bude 2 minutová freestylová rutina dokončena bude ohodnocena minimálně známkou 6.
  • V případě shody počtu bodů mezi jezdci na první pozici, předvede každý z nich rutinu o délce 1. minuty. Shoda na všech dalších pozicích se rozhoduje podle toho, který z jezdců má nejvyšší skóre. Pokud shoda stále trvá rozhoduje nejvyšší individuelní známka udělená během závodu. Pokud, ale shoda stále trvá každý z jezdců předvede rutinu o délce 1. minuty.